• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Cadeaubon Voorwaarden

Algemene Cadeaubon Voorwaarden

1. Deze cadeaubonvoorwaarden zijn in aanvulling op de algemene en aanvullende verkoopvoorwaarden van Baby en Kinderwereld (“baby-en-kinderwereld.nl”) van toepassing op de door baby-en-kinderwereld.nl uitgegeven cadeaubonnen die worden verkocht door baby-en-kinderwereld.nl en door baby-en-kinderwereld.nl aangewezen derde partijen.

2. De gebruiker van een baby-en-kinderwereld.nl cadeaubon aanvaardt deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt zich ertoe deze na te leven. De cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Om die reden raadt baby-en-kinderwereld.nl aan de voorwaarden voor het gebruik
van een cadeaubon steeds te raadplegen. Bij gebruik van een cadeaubon aanvaardt de gebruiker de op dat moment geldende cadeaubonvoorwaarden.

3. De cadeaubon kan worden gebruikt voor aankoop van producten die via baby-en-kinderwereld.nl worden verkocht.

4. Iedere baby-en-kinderwereld.nl cadeaubon is één jaar geldig na datum van aankoop. De exacte vervaldatum waarna de cadeaubon niet meer kan worden verzilverd, kan worden gevonden op de ontvangen baby-en-kinderwereld.nl cadeaubon.

5. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code en wordt slechts één maal verstrekt. De gebruiker dient de cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen
vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan baby-en-kinderwereld.nl te worden verstrekt. Baby-en-kinderwereld.nl behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele
cadeaubon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

6. Om een cadeaubon te verzilveren dient de gebruiker de code op de cadeaubon in te voeren op de betaalpagina bij het afrekenen van de geselecteerde artikelen op baby-en-kinderwereld.nl.

7. Per bestelling kan één cadeaubon worden ingewisseld.

8. Enkel cadeaubonnen die op baby-en-kinderwereld.nl zijn gekocht en die volledig intact zijn, kunnen worden geretourneerd.

9. Cadeaubonnen kunnen niet voor reeds openstaande bestellingen gebruikt worden.

10. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

11. De restwaarde van de cadeaubon kan niet worden gebruikt voor volgende bestellingen.

12. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon, dient het verschil bijbetaald te worden met één van de overige betaalmethoden.

13. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe, naast andere mogelijke rechtsmaatregelen, dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

14. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

15. Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice.

16. Actievoorwaarden

In het geval van een speciale, kortlopende actie gelden de actievoorwaarden zoals hieronder beschreven. Wanneer deze van toepassing zijn wordt dit gecommuniceerd.

- Deelname aan deze actie houdt in dat u akkoord gaat met deze actievoorwaarden.

- Deze actie met samenwerkende partner heeft als doel de promotie van baby-en-kinderwereld.nl cadeaubon, het betreft een tijdelijke actie.

- De baby-en-kinderwereld.nl cadeaubon kan een aangepaste termijn hebben waarbinnen de bon kan worden verzilverd in het geval van een specifieke actie.

- De duur van de actie is afhankelijk per actie met de samenwerkende partner, en wordt ook per actie weergegeven.

- De termijn waarbinnen de cadeaubon uiterlijk moet worden verzilverd wordt achterop de kaart vermeld en na deze datum kan de cadeaubon niet meer ingewisseld worden in de kassa van baby-en-kinderwereld.nl

- De baby-en-kinderwereld.nl cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.

- Voor meer informatie over de cadeaubon zie de algemene cadeaubonvoorwaarden. Voor zover in de algemene cadeaubon voorwaarden bepalingen zijn opgenomen die tegenstrijdig zijn ten opzichte van de bovengenoemde specifieke actievoorwaarden, zijn de specifieke actievoorwaarden geldend.