• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

B2B

Baby en Kinderwereld is de sales agent and distributeur van 90% van de producten die op onze site vermeld staan.

Heeft u interesse om deze producten aan te bieden aan uw klanten?
Vraag dan naar onze voorwaarden.
U kunt ons een email sturen met de volgende gegevens:

Bedrijfsnaam
Naam
Adres
Postcode en Woonplaats
Land
Telefoonnummer
BTW nummer

Vermeld u ook naar welke producten uw interesse gaat.
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

*****

Baby and Kinderwereld is the sales agent and distributor of 90% of the products listed on our site.

Are you interested in offering these products to your customers?
Then ask for our conditions.
You can send us an email with the following information:

Company Name
Name
Address
ZIP code and address
Country
phone number
VAT number

Also state which products you are interested in.
We will contact you as soon as possible.

*****

Baby and Kinderwereld est l'agent de vente et le distributeur de 90% des produits listés sur notre site.

Êtes-vous intéressé à offrir ces produits à vos clients?
Puis demandez nos conditions.
Vous pouvez nous envoyer un email avec les informations suivantes:

Nom de l'entreprise
Nom
Adresse
Code postal et ville
Pays
Numéro de téléphone
Numéro de TVA

Indiquez également les produits qui vous intéressent.
Nous vous contacterons dès que possible.

*****